Nathan Levinson In the News

Nathan Levinson, një kanadez në Tiranë: Shqiptarët, të zgjuar dhe mësojnë shpejt

Një nga problemet më të mëdha sot në Shqipëri është largimi i të rinjve jashtë vendit dhe kërkimi mundësive të punësimit në shtete të tjera. Por në Tiranë gjen edhe të kundërtën, ka nga ata që kanë lënë shtete të zhvilluara për të punuar dhe jetuar në Shqipëri. Një prej
Royal York in The News

Royal York Property Management Offers Unprecedented Financial Support for Struggling Real Estate Investors

North York, Ontario–(Newsfile Corp. – May 7, 2022) – A Toronto-based property management company operating across Ontario and Europe, Royal York Property Management, has announced up to a $500 per month supplement for ‘struggling landlords’. Founder and Global Director Nathan Levinson stated that the offer was aimed at alleviating the stress of property investors amidst a worsening economic environment. Mr.